top of page

website disclaimer

Deze website is eigendom van Liventa.

  • E-mail: info@liventa.be.

  • Telefoonnummer: +32 479 35 95 73

  • Ondernemingsnummer: BE 0761.860.269.
     

Door op deze website te surfen ga je akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Intellectuele Eigendomsrechten

De inhoud van deze website, inclusief de branding, logo's, tekeningen, data, producten- en bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen en andere zijn beschermd door het intellectuele eigendomsrecht en horen toe aan Liventa of andere rechthebbende partijen. De foto's op deze website werden gemaakt door PhotoGraus en Ellen Hervent.

Beperkte Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van een algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet beschouwd worden als persoonlijk, professioneel of wettelijk advies aan de gebruiker.
 

Liventa doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie die aan u beschikbaar gesteld wordt correct, volledig, juist en up to date is. Desondanks deze inspanning kan er mogelijks een fout in de informatie sluipen. Mochten fouten zich voordoen of er bepaalde informatie niet beschikbaar zijn, dan levert Liventa bijkomstige inspanningen om dit recht te zetten.

Liventa kan niet aansprakelijk gehouden worden voor directe of indirecte schade ontsproten uit het gebruik van informatie op deze website. Indien u fouten ontdekt in de weergegeven informatie, gelieve ons te contacteren via info@liventa.be.

De inhoud op de website (inclusief links) kan ten alle tijde veranderen, aangepast worden of vervolledigd worden, zonder de nood aan voorafgaande berichtgeving. Liventa staat niet garant voor de correcte werking van de website en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het malfunctioneren of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website, noch voor eender welke vorm van schade, direct of indirect, die kan ontstaan uit het gebruik van de website.

Liventa kan onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk gehouden worden, noch direct of indirect, voor enige schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of een andere, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks, waaronder, maar niet beperkt tot, alle verliezen, werkonderbrekingen, schade aan programma's or andere data op het computersysteem, schade aan software of andere die de gebruiker mogelijk ervaart.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of sites van derden of indirect hiernaar verwijzen. Het linken naar deze websites impliceert onder geen beding de goedkeuring van de inhoud van deze websites.

liventa
bottom of page